Državno Prvenstvo OSI Srbije vazdušnim i MK oružjem 2017

Na osnovu Pravilnika takmičenja OSI Srbije u streljaštvu, Pravilnika i normi za sprovođenje državnih prvenstava OSI Srbije u streljaštvu i Kalendara takmičenja ISSS za 2017. godinu, ISSS organizuje DRŽAVNO Prvenstvo OSI Srbije u streljaštvu vazdušnim i malokalibarskim oružjem, ekipno i pojedinačno, koje će se održati od 22.06. do 25.06.2017.godine u Novom Sadu.
Vazdušno strelište u Novom Sadu se nalazi na Sajmištu, ulica Novosadskog Sajma broj 60, a MK strelište se nalazi u ulici Put Šajkaškog odreda broj 1.

Takmičenje se organizuje za seniorke i seniore u svim disciplinama vazdušnog i MK programa prema dostavljenom Rasporedu, uz striktnu primenu odredbi Pravilnika takmičenja OSI Srbije u streljaštvu i Pravilnika i normi za sprovođenja državnih prvenstava u streljaštvu za OSI Srbije! Iz tog razloga molimo Vas da dobro proučite odredbe ovog Pravilnika i da na takmičenje dođete spremni! Zvanični Raspored i satnicu takmičenja Vam dostavljam u prilogu Poziva!
Takmičenje serijskog programa se organizuje po sledećem:
– 24.06.2017.god: serijska vazdušna puška, ekipno i pojedinačno
– 25.06.2017.god. serijska MK puška, ekipno i pojedinačno

Pravo nastupa imaju svi takmičari i ekipe koji su ispunili predviđene norme (pregledi u prilogu ovog poziva)! Oružje obavezno obezbeđuju sami učesnici!
Svi takmičari moraju da imaju utvrđenu zdravstvenu sposobnost za ovu godinu (shodno Zakonu o sportu). Svu odgovornost za zdravstveno stanje svojih takmičara snose organizacije za koje se takmiče i sami takmičari.
Za osvojeno 1.2. i 3. mesto u ekipnoj konkurenciji dodeljuju se pehari, medalje i diplome,a u pojedinačnoj konkurenciji medalje i diplome. Proglašenja pobednika obavljaće se na strelištima po završetku svake discipline (prema dostavljenom Rasporedu), samo za discipline u kojima bude ispunjen uslov za proglašenje.

Ovim dopisom pozivamo Vas da uzmete učešće na Državnom prvenstvu i molimo Vas da u skladu sa Pravilnikom izvršite preliminarne prijave Vaših ekipa ili pojedinaca na propisanim obrascima najkasnije do 14.06.2017.godine, mejlom, poštom, ili faksom na adresu ISSS (adresa na memorandumu ovog poziva), ili direktno mejlom na adresu: skmop@yahoo.com. Kontakt osoba – Nenad Pajić, tel. 063 49 45 47 .Zakasnele ili naknadne prijave će biti razmatrane samo ako kapacitet strelišta to dozvoljava uz uslov da se ne remeti već utvrđena satnica i startne liste.
Zvanične startne liste učesnika u skladu sa rasporedom i satnicom takmičenja dostavićemo Vam nakon Vaših preliminarnih prijava!
Domaćin je za sve učesnike obezbedio MK municiju potrebnu za takmičenje u skladu sa normativima i svakog dana po jedan obrok hrane i osveženje na strelištu.

Beograd, 01.06.2017.godine

organizacioni odbor takmičenja

BILTEN DRŽAVNOG PRVENSTVA SRBIJE VAZDUŠNIM i МК oružjem, NOVI SAD 21-25_06_20175