KONAČNO i SRBIJA ima svoje sudije sa licencom IPC!

STRUČNO USAVRŠAVANJE u ISSS: KURS za sudije streljaštva u IPC, Hanover od 02-05.Maja 2017.godine

Nakon velikih i kontinuiranih uspeha strelaca paraolimpijaca na Međunarodnim takmičenjima u prethodnim godinama, konačno smo uspeli da ostvarimo svoje ciljeve i u pogledu stručnog usavršavanja i učešća naših stručnjaka na značajnim Međunarodnim takmičenjima i u radu stručnih tela.

Aranka Binder
Aranka Binder

Od sada Srbija ima dvoje sudija sa licencom IPC (Međunarodni paraolimpijski komitet), a čast da budu prvi iz naše zemlje koji su to ostvarili imaju: g-đa Aranka Binder iz Novog Sada i g-din Nikola Marić iz Beograda. Oboje kandidata su naši dugogodišnji saradnici i osobe koje nas uvek podržavaju!

Nikola Marić
Nikola Marić

Seminari za dobijanje IPC sudijskih licenci za streljaštvo se organizuju 1-3 puta godišnje. Na seminarima mogu da učestvuju samo sudije streljaštva koje imaju zvanje Internacionalnog sudije sa licencom „A“ ili „B“ u okviru Međunarodne streljačke federacije (ISSF). Za nas je ovaj seminar bio izuzetno bitan, jer do sada nismo imali svojih predstavniku u sudijskom telu IPC sa položenim licencama. To će nam značajno pomoći i u toku naših nastupa u narednom periodu na Međunaronim takmičenjima, a posebno nam je to potrebno zbog organizacije Međunarodnih takmičenja u paraolimpijskom streljaštvu u Srbiji. Na ovom seminaru učestvovalo je naših dvoje kandidata i istaknutih sudija u okviru ISSF-a i to: Nikola Marić, Internacionalni sudija „A“licenca ISSF broj 4992 i Aranka Binder Internacionalni sudija „B“licenca ISSF broj 6701.

Godišnjim planom rada ISSS predviđena su sredstva za stručno usavršavanje kadrova. Osnovni ciljevi pohađanja ovog seminara su napred navedeni, zadatak je bio da odabirom naših istaknutih i odgovornih sudija obezbedimo da oni uspešno završe ovaj kurs i da polože završni ispit, odnosno da dobiju sudijske licence IPC-a za streljaštvo, kako bismo u narednom periodu imali svoje predstavnike i u ovom telu u okviru IPC streljaštva i time poboljšali svoj rejting i ugled u svetu IPC streljaštva.

Oba naša kandidata su uspešno savladali ovaj seminar i uspešno položili završni ispit, tako da sada imamo dvoje sudija u Srbiji sa IPC licencom za streljaštvo, čime su ostvareni početni ciljevi ovog usavršavanja.

Naši kandidati su na seminar krenuli 02.05.2017.godine avionom, a vratili su se 05.05.2017.godine, takođe avionom. Troškove kotizacije za učešće, smeštaja, ishrane i prevoza snosio je POKS.

selektor: Nenad Pajić