Obaveštenje o obavezi zdravstvenih pregleda sportista

Poštovani saradnici,

obzirom da je počela takmičarska sezona za 2015.godinu, podsećam Vas na Vaše zakonske obaveze:

1. Na osnovu člana 17 i 18 Zakona o sportu i člana 14.4 Pravilnika takmičenja OSI Srbije u streljaštvu, Vi ste kao sportska organizacija, u obavezi da za svoje takmičare koji učestvuju u sistemu takmičenja ISSS (redovana kola Lige, državno prvenstvo i dr.) utvrdite OPŠTU ZDRAVSTVANU SPOSOBNOST za obaveljanje sportskih aktivnosti za ovu takmičarsku sezonu (uradite lekarske preglede). Opšta zdravstvena sposobnost se utvrđuje (odlukom Ministarstva sporta) u nadležnim zdravstvanim ustanovama. To u prevodu znači, u zdravstvenim ustanovama na Vašoj teritoriji koji izdaju potvrde za decu školslog uzrasta za sportska takmičenja, ili u Republičkom zavodu za sport i medicinu sporta u Beogradu (RZS). Orjentirna cena ovog pregleda u RZS je oko 800 dinara, prema članu 17 troškove snosi sportska organizacija ili sam sportista. Molim Vas da pročitate pomenute članove Zakona o sportu i Pravilnika takmičenja OSI Srbije u streljaštvu.

2. Za članove paraolimpijske reprezentacije (strelci koji su nastupali u prethodnom periodu u reprezentaciji i imaju važeće licence IPC-a), Pravilnikom MOiS utvrđuje se posebna zdravstvana sposobnost u RZS u Beogradu. Ovaj pregled košta između 6-8500 dinara (u zavisnosti od stanja u kome se sportista nalazi i potrebe dodatnih pregleda).Takođe, za stipendiste se radi posebna procena sposobnosti i njihov pregled iznosi od 12-14000 dinara. Troškove pregleda za ove sportiste snosi ISSS (POKS), i za njih nije potrebno raditi pregled opšte zdravstvene sposobnosti. U našem slučaju to su: Dragan Ristić, Rastko Jokić, Zdravko Savanović, Laslo Šuranji, Živko Papaz, Siniša Vidić, Sredo Radović, Jelena Pantović, Mirjana Ilić Đuričin i Zoran Banjac. Ukupno 10 takmičara. Zakazivanje i organizaciju pregleda za njih vrši ISSS (odnosno POKS).

3. U cilju Vaše potpune informisanosti, dostavljam Vam preglede članova Zakona koji regulišu sankcije sportskih organizacija i odgovornih lica u organizacijama u slučaju ne utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportista: Član 183, stav 1 tačka 2 (kazna za klub od 100.000 do milion dinara) i stav 2 (kazna za odgovorno lice od 5.000-50.000 dinara) . Zakon ovde prepoznaje i odgovornost samih takmičara po ovom pitanju,član 185 stav 1 tačka 1 (kazna za fizičko lice –
sportistu je od 5-50.000 dinara), pa Vam savetujem da sa ovom odredbom upoznate sve svoje takmičare. Takođe, Zakonom je regulisana i odgovornost organizacije i odgovornog lica ukoliko se ne vodi evidencija o zdravstvanoj sposobnosti sportista, član 184 stav 1 tačka 5 (kazna za klub od 30.000 – 500.000 dinara) i stav 2 (kazna za odgovorno lice kluba od 5.000-30.000 dinara).

4. Dok se u Savezu ne oforme neke legtimacije ili kartoni za upisivanje zdravstvenih pregleda za svakog sportistu, Vi ste u obavezi da popunite Potvrdu koja je u prilogu i da je overenu i potpisanu dostavite u Savez najkasnije do 01.04.2015.godine. Potvrda je primerak, Vi je trebate popuniti prema broju Vaših članova i upisati ime Vaše organizacije. Obzirom da je odgovornost na Vama, ja Vam neću kontrolisati svakog sportistu na vatrenoj liniji da li ima ili nema zdravstveni pregled, ali ćete u slučaju kontrole nadležnih organa ili bilo kakvih zdravstvanih problema sportista Vi snositi odgovornost.

ms_wordPOTVRDA kluba o ispunjenoj zdravstvenoj sposobnosti clanova