Odlaganje takmičenja sa Kalenara domaćih takmičenja za 2020.godinu

Poštovani saradnici,

na osnovu odluke nadležnih institucija o proglašenju vanrednog stanja u vezi sa epidemijom koronavirusa, obaveštavam Vas sledeće:

– odlažu se sva takmičenja planirana Kalendarom domaćih takmičenja u ISSS za 2020.godinu za vreme dok traje odluka o vanrednom stanju i zabrani okupljanja, treniranja i ostalih sportskih aktivnosti u otvorenim i zatvorenim prostorima na teritoriji Republike Srbije.

– Sva planirana takmičenja (kola Lige u disciplinama Međunarodnog programa i kola Lige Nacionalnog (razvojnog) programa) će se održati nakon prestanka vanrednog stanja,  nadam se da ćemo sve realizovati do kraja Juna, tako da ćete sredstva dobijena za ove aktivnosti za prvo polugodište ove godine moći opravdati shodno nameni i na vreme.

– Obaveštenja o realizaciji takmičenja i Novi Kalendar takmičenja za 2020.gopdinu će Vam biti blagovremeno  dostavljeni.

– Molim sve lokalne organizacije i svakog člana ponaosob da prati i poštuje odluke i preporuke nadležnih organa, da se ne organizuju skupovi, niti treninzi i da svako vodi računa o svom zdravlju i jačanju imuniteta, kako bi i u slučaju neželjene infekcije lakše prebrodili simptome i izlečili se bez boravka u bolnicama.

– Shvatite da smo mi ugrožena kategorija i ponašajte se u skladu sa tim, čuvajte sebe i vodite računa o sebi, tako ćete sačuvati i svoju porpodicu i sve druge od Vas. Ne očekujte da Vas štiti država ili neko drugi, ako se sami ne štitite.

– Podsećam sve da vanredno stanje nije proglašeno zbog ratne opasnosti i da Srbija nije ugrožena od strane bilo koga, tako da nema potrebe za herojstvo i ispoljavanje bilo kakve hrabrosti. Najveći uspeh će biti ukoliko prođete bez infekcije ili prebrodite infekciju na bezbolan način (kao običan grip).

– Zdravlje svih nas, naših porodica i građana Srbije je najbitnija, biće prilika i vremena i za treninge i za takmičenja.